logo

HFT & Relationships (Eng)

Flag - RU - 50-32

online workshop with Rebecca BredenhofFlag - NL - 50-32

Fortunately, everyone has relationships, because having relationships is the most special spiritual path we can take. Because nothing can challenge and mirror us anymore, relationships are an enormous enrichment for anyone who wants to get to know themselves deeply. Ideally, the foundation of any relationship is commitment; a search for balance, in moving from me and you to We.

Unfortunately, that ideal is not always there, certainly not in every relationship. We often inherit the way in which we connect with others from our family of origin, the culture in which we grow up and/or social role patterns. The imprint we receive early on determines in our later life whether we mainly have healthy or especially unhealthy relationships. Sometimes we are not even aware of the differences. We look to ourselves for causes of uncomfortable relationships, instead of realizing that you are perpetuating a (perhaps very old) family pattern.

This workshop is about the different forms of relationships we have with other people, how we experience them and which difficult relationship patterns come from our ancestors. You will receive tools to initiate a six-week healing process for the relationships in your family tree and Reiki family tree, which reflect in you. It is my belief that everyone who heals his or her relationships contributes to world peace. And closer to home, you no longer pass on burdensome relationship patterns to future generations.

HFT relationships 

For whom?

For anyone who has previously taken a Healing your Family Tree with Reiki (HFT) class with Marta Getty or Rebecca Bredenhof, and is willing to explore, heal and deepen knowledge of relationship patterns in the family tree and Reiki family tree. HFT & Relations is a group process, which means that your time investment this time is one remote treatment per day plus an email exchange once a week. And of course your daily self-treatment to support the change in your cells.

Data: Friday 27 until Sunday 29 October 2023 plus Sunday 17 December 2023
Times weekend: Friday 4 pm - 7.30 pm CEST, Saturday and Sunday 9.30 am - 6 pm CEST
Times 17 December: 1.30 pm - 5.30 pm CEST
Investment: € 420. Bring your own lunch and we will provide coffee/tea and soup.
Information: Rebecca Bredenhof, 06 1218 1950
Registration and payment: send an email to Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. to register and transfer the amount of € 420 to NL62 ABNA 0885 3321 21, in the name of H.R. Bredenhof, stating HFT & Relations Oct23

 

 

HFT и Отношения (Rus)

Flag - EN - 50-32

Семинар онлайн с Ребеккой БреденхофFlag - NL - 50-32

К счастью, у каждого из нас есть отношения, потому что отношения - это наиболее трудный духовный путь, который мы для себя избираем. Отношения в огромной мере обогащают каждого, кто хочет глубоко познать себя. Потому что ничего не может бросать больший вызов и отражать нас, как в зеркале, нежели отношения. Основой любых отношений является обязательство. Поиск равновесия в движении от меня к тебе, и обратно = МЫ. В каждой семье мы создаем образцы поведения того, как мы относимся к другим людям. Когда нездоровые образцы отношений не исцеляются, они влияют на одно или более следующие поколения. Если у нас нет осознанности или знаний о таких образцах поведения в семье, тогда легко думать, что с нами что-то не в порядке, что мы не можем иметь здоровых отношений. На этом семинаре мы будем исследовать, какие отношения у нас, как у людей, существуют; как мы чувствуем их и какие трудности идут от наших предков. Одной из тем, которые мы собираемся исследовать, это разница между зависимыми отношениями и духовными отношениями. Вы получите инструменты для того, чтобы начать исцеляющий процесс для вашего Семейного Древа, длящийся шесть недель, и для Семейного Древа Рэйки, которое отражается в вас.

HFT relationships 

Для кого этот семинар?

Для каждого, кто прошел основной семинар «Исцеление Семейного Древа с помощью Рэйки» (HFT), и кто готов исцелять и углубляться в знания об образцах поведения в отношениях в своем Семейном Древе и в Семейном Древе Рэйки. В этот раз вы будете вкладывать свое время через один сеанс на расстоянии каждый день, плюс обмен письмами имэйл раз в неделю. И, конечно, ваши ежедневные сеансы себе, чтобы поддержать изменения в клетках вашего тела.

Даты: С 28-го мая (пятница) по 30-е мая (воскресенье) плюс занятие 11-го июля (воскресенье)
Время занятий: пятница с 9:00 до 13:00 Среднеевропейского времени, суббота и воскресенье с 9:00 до 17:30 Среднеевропейского времени
Время занятия 11-го июля: с 10:00 до 14:00
Стоимость: 410 Евро,- когда вы зарегистрируетесь, вы получите информацию о том, как нужно платить.
Регистрация на семинар: организатор Светлана Ушакова: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Язык: перевод английский - русский (Нур Степанова).

 

 

HFT & Relaties (Ned)

Flag - RU - 50-32Flag - EN - 50-32

workshop met Rebecca Bredenhof

Gelukkig heeft iedereen relaties, want het hebben van relaties is het meest bijzondere spirituele pad dat we kunnen bewandelen. Omdat niets ons meer kan uitdagen en spiegelen, zijn relaties een enorme verrijking voor iedereen die zichzelf diep wil leren kennen. Ideaal gezien is de basis van elke relatie toewijding; een zoektocht naar balans, in bewegen van mij en jou naar Wij.

Helaas is dat ideaal er niet altijd, zeker niet in elke relatie. De manier waarop we ons verbinden met anderen krijgen we vaak mee vanuit het gezin van herkomst, de cultuur waarin we opgroeien en/of maatschappelijke rolpatronen. De inprent die we al vroeg ontvangen bepaalt in ons verdere leven of we vooral gezonde of vooral ongezonde relaties hebben. Soms zijn we ons zelfs niet bewust van de verschillen. We zoeken oorzaken van ongemakkelijke relaties dan bij onszelf, in plaats van te beseffen dat je een (misschien wel heel oud) familiepatroon voortzet.

Deze workshop gaat over de verschillende vormen van relaties die we hebben met andere mensen, hoe we die ervaren en welke lastige relatiepatronen van onze voorouders komen. Je krijgt handvatten om een ​​helingsproces van zes weken op gang te brengen voor de relaties in je stamboom én Reiki stamboom, die in jou reflecteren. Het is mijn overtuiging dat een ieder die zijn of haar relaties heelt, mee werkt aan wereldvrede. En dichter bij huis, je geeft belastende relatiepatronen in ieder geval niet meer door aan volgende generaties.

HFT relationships 

Voor wie ?

Voor iedereen die eerder een Healing your Family Tree with Reiki (HFT) klas heeft gevolgd bij Marta Getty of Rebecca Bredenhof, en bereid is om relatiepatronen in de familiestamboom én Reiki stamboom, te onderzoeken, te helen en de kennis daarover te verdiepen. HFT & Relaties is een groepsproces, wat maakt dat je tijdsinvestering deze keer één behandeling op afstand per dag is plus één keer per week een e-mailuitwisseling. En natuurlijk je dagelijkse zelfbehandeling om de verandering in je cellen te ondersteunen.

Vrijdag 27 t/m zondag 29 oktober 2023 plus zondag 17 december 2023
Tijden weekend: vrijdag van 16.00-18.30 uur, zaterdag en zondag van 9.30-18.00 uur;
Tijd zondag 17 december: van 13.30 – ± 17.30 uur.
Investering: € 420,- neem zelf je lunch mee, dan zorgen wij voor koffie/thee en soep.
Informatie: Rebecca Bredenhof, 06 1218 1950
Aanmelden en betaling: stuur een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om je aan te melden en maak het bedrag van € 420,- over naar NL62 ABNA 0885332121, tnv R. Bredenhof, ovv HFT & Relaties okt23

Mindful Reiki

voor een leven in aandacht

training met Mirjam Top-Termaat voor alle Reikigraden en stromingen

Reikibeoefening nodigt je uit tot mindful leven. Met de training Mindful Reiki ga je ervaren dat je veel meer uit je eenvoudige Reikibeoefening kunt halen dan je je misschien NU misschien bewust bent. 

In deze training leer je de 'automatische piloot' bij je Reiki beoefening los te laten en opmerkzaamheid te trainen. Hierdoor vergroot je je bewustzijn van wat je zintuigen waarnemen, hoe je reageert op situaties, maar ook welke gedachten je ontkrachten. Verandering of aanvaarding komen dan vaak vanzelf. Met als gevolg: minder stress, meer energie, meer levenslust en een gezond lichaams- en mentaal bewustzijn.

Wat vooraf ging

Toen ik in 2005 een periode van therapie afrondde, zei mijn toenmalige therapeut tegen me dat ze net een scriptie had gelezen over iets nieuws uit Amerika, dat misschien wat voor mij zou kunnen zijn; Mindfulness. In 2006 leerde ik Reiki en deed ik ook veel aan yoga en volgde ik meditatiecursussen, mede om te leren omgaan met mijn vaak razende hoofd. Op mijn toenmalige werkplek werden 8-weekse cursussen mindfulness gegeven. Ik mocht hieraan deelnemen en leerde voor het eerst hoe streng mijn innerlijke stem was en hoe het trainen van mijn opmerkzaamheid zachtheid en mildheid bracht.

In de afgelopen jaren heeft mindfulness een absolute vlucht genomen. Mede dankzij de hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek die gedaan is naar de effecten van deze beoefening, is deze inmiddels breed omarmd in onze maatschappij. Ik heb zelf de formele beoefening van mindfulness niet vastgehouden. Ik werd gegrepen door Reikibeoefening en heb die nooit meer losgelaten. Wat was ik blij verrast te ontdekken dat Rebecca (Bredenhof) een training Mindful Reiki had ontwikkeld! Ik heb deze in 2019 voor haar georganiseerd in Twente en hier met veel plezier en genoegen aan deelgenomen. Want onze dagelijkse Reikibeoefening is heel erg geschikt voor het trainen van onze opmerkzaamheid en oordeelloze aanwezigheid. En voor mijn volle hoofd blijft dit een goede oefening. Ik ben dan ook dankbaar dat ik nu zelf deze training mag gaan (door)geven.

Dus wil je leren hoe je met vriendelijke aandacht een andere kwaliteit aan je Reikibeoefening geeft? Hoe je de drukte in je hoofd niet te lijf hoeft te gaan? Hoe je zelfbehandeling of het behandelen van anderen een meditatieve ervaring kan zijn? Je bent van harte welkom om te komen ont-dekken en ont-moeten.

Wanneer: zaterdag 25 juni 2022
Voor wie: Reikibeoefenaars van alle graden
Locatie: Reikicentrum Zijn, Den Haag.
Tijden: 10.00 – 17.30 uur voor alle graden, plus 19.00 - 22.00 uur voor 2e graad en mastergraad
Investering: 1e graad € 115,- / 2e en mastergraad € 145,- , incl. koffie, thee en soep, zelf lunch meenemen. In de directe omgeving is gelegenheid voor avondeten.
Informatie en aanmelden: Mirjam Top-Termaat 06 8142 9578 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bericht van Rebecca

Ik ontwikkelde deze training in 2015 omdat ik ineens vele Reikistudenten over Mindfulness hoorde, en me bewust werd dat de gemiddelde beoefenaar weinig of geen idee heeft wat het kan betekenen voor je welzijn, als je met bewuste aandacht Reiki geeft. Al bij de eerste training stroomden de aanmeldingen binnen. Dus plande ik de training meerdere keren achter elkaar, om belangstellenden een kans te geven wat Mindful Reiki beoefening kan betekenen. Ondertussen is het door mijn snel veranderde werk de laatste jaren niet meer mogelijk om deze heerlijke training zelf te geven. Ik ben dan ook heel dankbaar dat Mirjam het stokje van me overneemt. Ik zou zeggen ''grijp je kans, de volgende training is namelijk pas in december en dan in Boekelo!''

 

 

 

Een Reikidag met Inger Droog

verhalen over ruim dertig jaar Reiki in Nederland

Vrijdag 12 juni 2015

In Reikicentrum Zijn

Inger Droog:
‘Vanaf 11 Januari 1980 toen ik Wanja Twan ontmoette, tot en met nu, is Reiki de grootste invloed en gids geweest in mijn leven. Op 29 September 1984 werd ik ingewijd als Reikimaster door Wanja Twan. Samen met Wanja’s dochter Anneli en Sharon Yeo, ook een Canadadese master, en in de aanwezigheid van Phyllis Furumoto.

Lees meer: Een Reikidag met Inger Droog

Bewustzijnsverhoging - Verandering gebeurt nu!

Zaterdag 6 t/m zondag 7 juni 2015

in Reikicentrum Zijn….

Al jarenlang wordt er gesproken over een enorme, wereldwijde verandering van energie die zich rond de eeuwwisseling zou manifesteren. Volgens de astrologie, maar ook volgens de Mayakalender, gebeurd dit sinds eind 2012.

Wat heeft dit verschijnsel gedaan met het bewustzijn van onze planeet
en het menselijk bewustzijn?

Lees meer: Bewustzijnsverhoging - Verandering gebeurt nu!

Reiki Silence retreat

Abbey Lilbosch, Echt

Faithful Reiki practitioners regularly experience the natural silence of the treatment. Through the combination of Reiki and silence a deep relaxation of mind and body is created, a deepening of the perception of Reiki and it is a great preparation for a stilly winter or a joyous spring. The simplicity of the meals at the abbey contributes to this.

Lees meer: Reiki Silence retreat

Marta Getty's verhaal

Gedurende jaren van het beoefenen van en het lesgeven in Reiki heb ik heling ervaren, inspiratie, en soms verrassende ontdekkingen gedaan. Vanuit deze ervaringen kan ik die vaak aangehaalde woorden van Hawayo Takata Sensei bevestigen: ‘Reiki zal het je leren’ en ‘beoefenen, beoefenen, beoefenen’.

Lees meer: Marta Getty's verhaal

Rebecca's verhaal

Mijn nieuwe passie

Dít wil ik leren’, was het eerste wat ik heel diep voelde toen ik in juni 2006 een artikel las over Healing the Family Tree with Reiki (HFT). Familieopstellingen fascineerde me al enkele jaren en nu bleek dat ik óók met Reiki kon gaan werken met de familieziel. Het was direct duidelijk voor me dat ik dit wilde leren van de vrouw die het ontwikkelde in een jarenlang helingsproces voor zichzelf en haar studenten. Mijn verlangens waren intens en alles werkte mee om het te realiseren, want in september 2007 startte Marta Getty haar eerste workshop HFT in Nederland en dat was in mijn eigen Reikicentrum!

Lees meer: Rebecca's verhaal

Rebecca's story

my new passion

'Thís I want to learn', was the first thing I deeply felt when I read in 2006 an article about Healing the Family Tree with Reiki (HFT). Family constellations had already fascinated me for several years and now it turned out that I could also work on the family soul with Reiki. It was immediately clear to me that I wanted to learn from the woman who had developed this in a long process of healing for herself and her students. My desires were intense and everything cooperated to realize it. In September 2007 Marta Getty started her first workshop HFT in The Netherlands and it was at my own Reiki centre!

Lees meer: Rebecca's story

DSCN2288.JPG