logo

Re-thinking Healthcare

 Bijdragen aan een gezondere wereld;
hoe is je Reikibehandelaarschap daar dienend aan?

 

Beoogd proces:
Re-thinking healthcare; what's in a name? In het proces van Re-thinking Healthcare leerden we: als Reikibeoefenaar en Reikibehandelaar ben je bezig met de zorg voor je eigen gezondheid en tegelijk ben je onderdeel van gezondheidszorg.
In deze tijd van transitie, in alle systemen van de samenleving, kan iedere Reikibeoefenaar een bijdrage leveren aan een gezondere wereld, aan gezondheidszorg in bredere zin. Vanuit verbinding met jezelf en jouw Reikibeoefening, vanuit verbinding met de grotere (Reiki)gemeenschap. In het laten stromen van ons potentieel in het werk dat we doen, met onze levensenergie als instrument, in ons werk voor de samenleving.

In deze workshop onderzoeken we het volgende:
> Hoe kunnen we samen meer draagvlak creëren voor het versterken van ons werk aan persoonlijke ontwikkeling en aan de plek en het vak van Reikibehandelaar?
> Hoe laten we de wil bij onszelf en anderen (verder) ontwaken om bij te dragen aan een gezondere wereld?

Welkom en achtergrond:
Dit is de vijfde workshop dag in het kader van Reiki in gezondheidszorg geïnspireerd op de vragen die voortgekomen zijn uit het seminar 'Re-thinking Healthcare'- transformative impulses in health and healthcare- van het Bert Hellinger instituut van juni 2018.
Mirjam Top-Termaat en Liesbeth van den Brink willen in deze workshop graag een vervolg geven aan dit proces.
Voel je welkom om als Reikibeoefenaar, Reikibehandelaar/Reikitherapeut of Reikimaster mee te doen met dit onderzoekende proces over de transformerende bijdrage van Reiki in systemen in de samenleving.

Werkwijze:
We werken in de Reiki-energie, vanuit principes van regeneratief denken, met verschillende werkvormen (opstellingen, ervaringsgerichte opdrachten, reflectievragen, schrijfopdrachten). We leren met en van elkaar. Onze ervaringen op en rond deze workshop zullen weer verwerkt worden in een co-creatieverslag.

Word je ook nieuwsgierig?

Wees welkom om elkaar te ontmoeten in Reikicentrum Zijn. We danken Reikicentrum Zijn en de Reikibehandelaarsgroep van Zijn voor de ondersteuning van deze dag.
Flyer

Datum: woensdag 22 september 2021
Tijd: 09.30 – 18.00 uur
Voor wie: Reikibeoefenaars van alle graden, met vragen en wens tot inzicht over Reiki in gezondheidszorg. Zowel deelnemers die in voorgaande workshops hebben meegedragen aan bewustwording als ook nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!
Locatie: Reikicentrum Zijn, Den Haag.
Investering: € 100,-- , incl. koffie, thee en soep, zelf lunch meenemen
Aanmelden: via formulier
Aanmeldtermijn: vóór 8 september a.s.
Aantal deelnemers: max. 20
Organisatie: Alexandra de Savornin Lohman, info@heliandra.nl / 06 3846 1549

Het seminarverslag en de co-creatieverslagen van de vorige workshops zijn op te vragen bij Alexandra de Savornin Lohman

DSCN2351.JPG