logo

Reiki Home

Reiki Foundation International

Reiki Foundation International (RFI) is een non-profit organisatie met als missie het ondersteunen en bevorderen van de ontwikkeling van de wereldwijde Reiki gemeenschap. RFI stimuleert ook een open communicatie en het delen van ideeën tussen huisartsen en andere groepen die werken aan vrede, begrip en energetische harmonie in de wereld van vandaag; op elk niveau. Deze organisatie draagt het tot stand komen van Reiki Home in de wereld. 

Reiki Home

Om mijn dankbaarheid voor Reiki te tonen, heb ik me in de afgelopen twee jaar in twee internationale teams ingezet om de droom van Reiki Home te realiseren. Gezien mijn ervaring zit ik op dit moment in een team dat de mogelijkheden onderzoekt voor een Internationale Reiki school, zodat elke Reikistudent op de wereld zich kan blijven ontwikkelen.

Wat is Reiki Home?

In 2010 was ik samen met een wereldwijde groep Reikistudenten en -masters, waaronder Phyllis Furumoto (lineage bearer van Usui Shiki Ryoho). Deze groep was zich bewust geworden van de ontwikkeling van het Reikiveld. Reiki liet ons een geheel nieuwe richting ervaren en we zeiden ja tegen het creëren van Reiki Home, zonder te weten hoe dat er precies uit moest zien. We werden ons bewust dat Reiki ons aanspoorde de energie en onze talenten breder in te zetten voor de wereld. En ook al wisten we nog niet waarheen dat ons zou leiden, de energie gaf wel duidelijk een richting aan. We werden vooral uitgenodigd op Reiki te vertrouwen. Reiki Home daagt ons uit om vragen te stellen als: Hoe kunnen we als mensheid een andere relatie opbouwen met de aarde, een relatie die niet alleen duurzaam is maar die zelfs de ontwikkeling van het leven ondersteunt? Welke rol kan Reiki hierin spelen? Welke rol kunnen wij als Reiki gemeenschap spelen in de (heling van de) wereld? Reiki Home begint dus met de plaats in onszelf waar we thuiskomen, en breidt zich langzaam uit naar een fysiek Reiki Home op wereldniveau. Zo’n belangrijke stap vraagt om onze toewijding. Bekijk de website en kijk waartoe Reiki je uitnodigt.

• Bekijk hier een filmpje over het Reiki Home uit 2012

• Bekijk hier filmpjes over het Reiki Home uit 2011

reikihome.org

DSCN2282.JPG

Alles wat leeft,
leeft niet alleen
voor zichzelf.

William Blake