logo

Mastergraad

Als je Reikibeoefening zich uitbreidt naar verschillende facetten van je leven, is het mogelijk dat er een moment komt waarop je het verlangen gaat voelen dit geschenk op een andere manier door te geven. Misschien weet je eerst nog niet wat die andere manier is, maar je zelfbehandelingen kunnen je dit duidelijk maken. Als duidelijk wordt dat je verlangen meer een roep is, een roep om les te geven in Reiki, staat je nog maar één ding te doen. Jezelf toestaan om Reikimaster te worden. Een volgende stap is dan een Reikimaster kiezen bij wie je in de leer wilt gaan.

Een Reikimaster kiezen

Van belang bij deze keus is dat je dit met zorg doet. Reikimaster worden vraagt een intensieve voorbereiding en natuurlijk wil je daarin begeleid worden door iemand die je vertrouwt en krachtig en liefdevol genoeg is om je uit te dagen het beste uit jezelf naar boven te brengen. Dit kan de Reikimaster zijn door wie je in de andere Reikigraden bent ingewijd, maar ook iemand anders.

In de leer bij Rebecca Bredenhof

In het begin van mijn masterschap begon ik al snel te begrijpen dat ik was ingewijd om eerste en tweede graads klassen te geven en dat masters inwijden een rijpingsproces is en niet bij het pad van elke Reikimaster hoort. Toen ik na een aantal jaren geroepen werd tot deze stap ben ik me hier eerst op vele manieren in gaan verdiepen. Ik kreeg de gelegenheid van Phyllis Furumoto te leren hoe ik Reikistudenten kan voorbereiden op hun masterinwijding en volgde in 2007 in Wales en in 2010 in Moskou een training bij haar. Ik ben heel dankbaar voor de kans die ik kreeg. In december 2012 heb ik Anne Boerrigter ingewijd, mijn eerste Reikimaster. Zelf was ik toen bijna 17 jaar Reikimaster en omdat Reiki mijn dagelijks werk is, goed voorbereid. In september 2014 heb ik Annemarie Karsten, als Reikimaster ingewijd en in januari 2016 Christina Spies. Inmiddels is het wel duidelijk dat het voorbereiden van studenten op het Reikimasterschap echt tot mijn pad hoort, want ook op dit moment bereid ik studenten voor op dit prachtige beroep. 

Traject van voorbereiding

De ervaring leert dat de voorbereiding op de inwijding als Reikimaster bij mij, zo’n drie jaar of langer duurt; afhankelijk van je Reiki-ervaring. Je krijgt net zoveel tijd als nodig is om gegrond en evenwichtig dit nieuwe beroep uit te kunnen oefenen. Je gaat immers deel uitmaken van een wereldwijd netwerk van Reikimasters. Omdat ik meestal meerdere masterkandidaten tegelijk begeleid, krijg je naast individuele begeleiding ook de kans om klassen voor masterkandidaten bij te wonen. Deze meerdaagse klassen worden door mij begeleid. Het regelmatig bijwonen van 1e en 2e graads Reikiklassen bij mij en later bij andere Reikimasters maakt onderdeel uit van je voorbereiding. Soms nodig ik andere Reikimasters uit voor specifieke lessen.

Afspraak

Als je interesse hebt om dit pad met mij te lopen kan je telefonisch een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. Mocht uit dat gesprek duidelijk worden dat wij samen een verbond aangaan en je niet door mij bent ingewijd in de eerdere graden, zal ik je vragen je master van de tweede graad te vertellen over de stap die je gaat zetten.

De investering voor de masterinwijding is € 10.000,- Dit bedrag betaal je op het moment van je inwijding.

Rebecca Bredenhof
september 2014
update juni 2017

DSCN2288.JPG