logo

Rebecca's verhaal

Mijn nieuwe passie

Dít wil ik leren’, was het eerste wat ik heel diep voelde toen ik in juni 2006 een artikel las over Healing the Family Tree with Reiki (HFT). Familieopstellingen fascineerde me al enkele jaren en nu bleek dat ik óók met Reiki kon gaan werken met de familieziel. Het was direct duidelijk voor me dat ik dit wilde leren van de vrouw die het ontwikkelde in een jarenlang helingsproces voor zichzelf en haar studenten. Mijn verlangens waren intens en alles werkte mee om het te realiseren, want in september 2007 startte Marta Getty haar eerste workshop HFT in Nederland en dat was in mijn eigen Reikicentrum!

 Inmiddels heb ik vijf jaar met HFT gewerkt onder begeleiding van Marta, zowel in groepen als persoonlijk werk. De laatste jaren heb ik daarnaast zelfstandig workshops gegeven aan tweede graads studenten die HFT wilden verkennen. Als afronding van mijn ‘training’ heb ik Marta eind 2012 geassisteerd bij haar eerste HFT groep in Duitsland. In de vele weken dat Marta bij mij logeerde, leerde ik niet alleen veel over HFT van haar in het groepswerk, maar ook tijdens de dagelijkse gesprekken die altijd vol humor zijn. Ze is een kei in het herkennen van patronen in stambomen. Ik had me dan ook geen betere leraar kunnen wensen en voel me heel rijk dat Marta ‘zomaar’ op mijn pad kwam.

Het werken met HFT levert me fascinerende ervaringen op en ondertussen begrijp ik steeds meer over verbinding, want in het diepst van mijn cellen draag ik generaties geschiedenis mee. Zo mooi, want ik ben dus werkelijk nooit alleen ! Mijn reacties op de gebeurtenissen in mijn leven hebben ook niet alleen met mij te maken, maar voor een groot deel met personen uit en gebeurtenissen in voorgaande generaties. Ook al wist ik dit wel, nu voel ik het ook. Rationeel kan ik dit nog niet helemaal bevatten, maar ik ervaar nu gewoon dat ieder familielid, dood of levend, te allen tijde belangrijk is en dat een plaats in de stamboom geëerd dient te worden. Simpelweg door de persoon te erkennen als deel van mijn roots. Ik weet allang dat werkelijke heling niet door een pilletje van de dokter komt, maar het werken aan mijn stamboom doet me beseffen hoe complex werkelijke heling is en hoe mooi! En oh, wat ben ik dankbaar voor Reiki op mijn pad! Want met de geschenken van de tweede Reikigraad heb ik het gereedschap in handen om diepgaande heling te beoefenen, ook op het niveau van voorgaande generaties. Dus heb ik de keus:

Blijf ik dragen of werk ik mee aan de oplossing?

In mijn familiegeschiedenis is, net als in de meeste families, veel leed geweest en nu kan ik zien dat hierdoor patronen zijn ontstaan die generatie na generatie herhaald worden. In mijn Reiki- jaren heb ik al veel geheeld, maar nu zie ik dat het stukjes zijn van een veel groter helingswerk, het wissen van pijnlijke familieprogramma’s uit mijn cellen. Ik was en ben bereid me voor dit grote werk in te zetten, voor mezelf, m’n kinderen, kleinkinderen en volgende generaties. Ik geloof namelijk al jaren in de gedachte van oude, wijze culturen: we dragen verantwoordelijkheid voor de zeven generaties die na ons komen. Nu leert het werk van Bert Hellinger en van Marta Getty me te erkennen dat ook wij een zevende generatie zijn, dat we dus de geschiedenis van onze voorouders Zijn     

Rebecca Bredenhof
Juli 2013

DSCN2282.JPG