logo

HFT & Relationships (Eng)

Flag - RU - 50-32

online workshop with Rebecca BredenhofFlag - NL - 50-32

Fortunately, everyone has relationships, because having relationships is the most special spiritual path we can take. Because nothing can challenge and mirror us anymore, relationships are an enormous enrichment for anyone who wants to get to know themselves deeply. Ideally, the foundation of any relationship is commitment; a search for balance, in moving from me and you to We.

Unfortunately, that ideal is not always there, certainly not in every relationship. We often inherit the way in which we connect with others from our family of origin, the culture in which we grow up and/or social role patterns. The imprint we receive early on determines in our later life whether we mainly have healthy or especially unhealthy relationships. Sometimes we are not even aware of the differences. We look to ourselves for causes of uncomfortable relationships, instead of realizing that you are perpetuating a (perhaps very old) family pattern.

This workshop is about the different forms of relationships we have with other people, how we experience them and which difficult relationship patterns come from our ancestors. You will receive tools to initiate a six-week healing process for the relationships in your family tree and Reiki family tree, which reflect in you. It is my belief that everyone who heals his or her relationships contributes to world peace. And closer to home, you no longer pass on burdensome relationship patterns to future generations.

HFT relationships 

For whom?

For anyone who has previously taken a Healing your Family Tree with Reiki (HFT) class with Marta Getty or Rebecca Bredenhof, and is willing to explore, heal and deepen knowledge of relationship patterns in the family tree and Reiki family tree. HFT & Relations is a group process, which means that your time investment this time is one remote treatment per day plus an email exchange once a week. And of course your daily self-treatment to support the change in your cells.

Data: Friday 27 until Sunday 29 October 2023 plus Sunday 17 December 2023
Times weekend: Friday 4 pm - 7.30 pm CEST, Saturday and Sunday 9.30 am - 6 pm CEST
Times 17 December: 1.30 pm - 5.30 pm CEST
Investment: € 420. Bring your own lunch and we will provide coffee/tea and soup.
Information: Rebecca Bredenhof, 06 1218 1950
Registration and payment: send an email to Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. to register and transfer the amount of € 420 to NL62 ABNA 0885 3321 21, in the name of H.R. Bredenhof, stating HFT & Relations Oct23

 

 

HFT и Отношения (Rus)

Flag - EN - 50-32

Семинар онлайн с Ребеккой БреденхофFlag - NL - 50-32

К счастью, у каждого из нас есть отношения, потому что отношения - это наиболее трудный духовный путь, который мы для себя избираем. Отношения в огромной мере обогащают каждого, кто хочет глубоко познать себя. Потому что ничего не может бросать больший вызов и отражать нас, как в зеркале, нежели отношения. Основой любых отношений является обязательство. Поиск равновесия в движении от меня к тебе, и обратно = МЫ. В каждой семье мы создаем образцы поведения того, как мы относимся к другим людям. Когда нездоровые образцы отношений не исцеляются, они влияют на одно или более следующие поколения. Если у нас нет осознанности или знаний о таких образцах поведения в семье, тогда легко думать, что с нами что-то не в порядке, что мы не можем иметь здоровых отношений. На этом семинаре мы будем исследовать, какие отношения у нас, как у людей, существуют; как мы чувствуем их и какие трудности идут от наших предков. Одной из тем, которые мы собираемся исследовать, это разница между зависимыми отношениями и духовными отношениями. Вы получите инструменты для того, чтобы начать исцеляющий процесс для вашего Семейного Древа, длящийся шесть недель, и для Семейного Древа Рэйки, которое отражается в вас.

HFT relationships 

Для кого этот семинар?

Для каждого, кто прошел основной семинар «Исцеление Семейного Древа с помощью Рэйки» (HFT), и кто готов исцелять и углубляться в знания об образцах поведения в отношениях в своем Семейном Древе и в Семейном Древе Рэйки. В этот раз вы будете вкладывать свое время через один сеанс на расстоянии каждый день, плюс обмен письмами имэйл раз в неделю. И, конечно, ваши ежедневные сеансы себе, чтобы поддержать изменения в клетках вашего тела.

Даты: С 28-го мая (пятница) по 30-е мая (воскресенье) плюс занятие 11-го июля (воскресенье)
Время занятий: пятница с 9:00 до 13:00 Среднеевропейского времени, суббота и воскресенье с 9:00 до 17:30 Среднеевропейского времени
Время занятия 11-го июля: с 10:00 до 14:00
Стоимость: 410 Евро,- когда вы зарегистрируетесь, вы получите информацию о том, как нужно платить.
Регистрация на семинар: организатор Светлана Ушакова: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Язык: перевод английский - русский (Нур Степанова).

 

 

HFT & Relaties (Ned)

Flag - RU - 50-32Flag - EN - 50-32

workshop met Rebecca Bredenhof

Gelukkig heeft iedereen relaties, want het hebben van relaties is het meest bijzondere spirituele pad dat we kunnen bewandelen. Omdat niets ons meer kan uitdagen en spiegelen, zijn relaties een enorme verrijking voor iedereen die zichzelf diep wil leren kennen. Ideaal gezien is de basis van elke relatie toewijding; een zoektocht naar balans, in bewegen van mij en jou naar Wij.

Helaas is dat ideaal er niet altijd, zeker niet in elke relatie. De manier waarop we ons verbinden met anderen krijgen we vaak mee vanuit het gezin van herkomst, de cultuur waarin we opgroeien en/of maatschappelijke rolpatronen. De inprent die we al vroeg ontvangen bepaalt in ons verdere leven of we vooral gezonde of vooral ongezonde relaties hebben. Soms zijn we ons zelfs niet bewust van de verschillen. We zoeken oorzaken van ongemakkelijke relaties dan bij onszelf, in plaats van te beseffen dat je een (misschien wel heel oud) familiepatroon voortzet.

Deze workshop gaat over de verschillende vormen van relaties die we hebben met andere mensen, hoe we die ervaren en welke lastige relatiepatronen van onze voorouders komen. Je krijgt handvatten om een ​​helingsproces van zes weken op gang te brengen voor de relaties in je stamboom én Reiki stamboom, die in jou reflecteren. Het is mijn overtuiging dat een ieder die zijn of haar relaties heelt, mee werkt aan wereldvrede. En dichter bij huis, je geeft belastende relatiepatronen in ieder geval niet meer door aan volgende generaties.

HFT relationships 

Voor wie ?

Voor iedereen die eerder een Healing your Family Tree with Reiki (HFT) klas heeft gevolgd bij Marta Getty of Rebecca Bredenhof, en bereid is om relatiepatronen in de familiestamboom én Reiki stamboom, te onderzoeken, te helen en de kennis daarover te verdiepen. HFT & Relaties is een groepsproces, wat maakt dat je tijdsinvestering deze keer één behandeling op afstand per dag is plus één keer per week een e-mailuitwisseling. En natuurlijk je dagelijkse zelfbehandeling om de verandering in je cellen te ondersteunen.

Vrijdag 27 t/m zondag 29 oktober 2023 plus zondag 17 december 2023
Tijden weekend: vrijdag van 16.00-18.30 uur, zaterdag en zondag van 9.30-18.00 uur;
Tijd zondag 17 december: van 13.30 – ± 17.30 uur.
Investering: € 420,- neem zelf je lunch mee, dan zorgen wij voor koffie/thee en soep.
Informatie: Rebecca Bredenhof, 06 1218 1950
Aanmelden en betaling: stuur een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om je aan te melden en maak het bedrag van € 420,- over naar NL62 ABNA 0885332121, tnv R. Bredenhof, ovv HFT & Relaties okt23

Mysterieschool van Zijn

vanaf 2e Reikigraad

In september 2014 begon ik met een enthousiaste groep 2e graads Reikistudenten aan een nieuw Reiki avontuur, de Mysterieschool van Zijn. Met als doel het mysterie van de overdracht van informatie bij afstandsbehandelingen met de symbolen van de tweede Reikigraad te onderzoeken, te doorgronden. In de afgelopen jaren hebben we met zeer inspirerende thema’s gewerkt. De kracht van toewijding bij de deelnemers heeft allen dieper in de kennis en het gebruik van de symbolen van de tweede Reikigraad gebracht, dan voor mogelijk werd gehouden. Na een korte rustpauze is het weer tijd de deur van de Mysterieschool van Zijn te openen; dit keer met een thema wat mezelf enorm boeit en ik graag door geef aan anderen.

 

De vier niveaus van mens-zijn

In het verleden heb ik regelmatig fysiek ongemak van mezelf op afstand behandeld op de verschillende energieniveaus (fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel) en ook andere geïnspireerd om dit te doen. Soms met verbluffende resultaten. Zoals die van een collega Reikimaster die haar ernstige oogklachten, onder andere jarenlange ontstekingsreacties, op deze manier ging behandelen. Elk niveau gaf haar enorme inzichten over zichzelf en de manier waarop ze op dat moment haar leven leidde. Toen Reiki haar liet zien dat de oorzaak lag in een relatiebreuk van 12 jaar eerder, was ze in staat om al in de behandelweken grote veranderingen door te voeren. Toen ze 5 weken later bij de oogarts kwam waren de ontstekingscellen nauwelijks nog te zien, iets wat zowel de arts als de collega zelf verbijsterde. Deze week vertelde ze me dat ook na 16 jaar de ontstekingscellen nooit meer zijn teruggekomen en haar ogen in de loop der jaren enorm vooruit zijn gegaan.

 

Wat kan je dit keer verwachten?

We starten met een dag waarop ik zal delen wat de vier niveaus van mens-zijn betekenen, waarna we door een aantal oefeningen zichtbaar gaan maken welk fysiek of ander ongemak ieder persoonlijk wil gaan behandelen. Natuurlijk gaan we ook Reiki uitwisselen. Na deze dag geven we onszelf wekelijks een 4-dagen behandeling op afstand, elke week op een ander niveau. Ook komen we wekelijks een uurtje via Zoom bijeen om ervaringen te delen en eventueel vragen te stellen. We sluiten deze 4-weekse af met een avond waarop we alle inzichten en veranderingen verzamelen en gaan zien welke ontvangen informatie belangrijk voor ons was. Deze avond is in het Reikicentrum of via Zoom.

Voor dit nieuwe avontuur ben ik weer op zoek naar avonturiers, nieuwsgierigen, toegewijde studenten en collega’s. Weer een prachtige kans voor iedereen die ooit de 2e Reikigraad heeft ontvangen om de relatie met Reiki en de beoefening te verdiepen. Doe je (weer) mee? 

Start: zaterdag 23 maart 2024, van 9.30 - 16.00 uur, in Reikicentrum Zijn.
Data en tijden Zoomsessies: donderdagen 28 maart, 4, en 11 april van 19.30 - 20.30 uur
Afronding: vrijdag 19 april van 19.30 - uiterlijk 22.00 uur, in Reikicentrum Zijn. 

Waarde eren: De Mysterieschool van Zijn is opgezet met het idee zoveel mogelijk Reikistudenten de gelegenheid geven om mee te doen. Ik vraag hiervoor dan ook geen vaste bedragen, maar laat het aan de student over wat meedoen hem of haar waard is en welk bedrag gegeven kan en wil worden. 

 

Aanmelding en investering:
Je investering voor deze Reiki 4-weekse is dus een bedrag naar eigen keuze. Nadat je jezelf hebt aangemeld via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of je naam op de lijst hebt gezet die in het Reikicentrum ligt, mag je een envelop met dit bedrag meenemen naar de eerste dag van deze 4-weekse.

Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact met me op via 06 1218 1950.  

Re-thinking Healthcare

 Bijdragen aan een gezondere wereld;
hoe is je Reikibehandelaarschap daar dienend aan?

 

Beoogd proces:
Re-thinking healthcare; what's in a name? In het proces van Re-thinking Healthcare leerden we: als Reikibeoefenaar en Reikibehandelaar ben je bezig met de zorg voor je eigen gezondheid en tegelijk ben je onderdeel van gezondheidszorg.
In deze tijd van transitie, in alle systemen van de samenleving, kan iedere Reikibeoefenaar een bijdrage leveren aan een gezondere wereld, aan gezondheidszorg in bredere zin. Vanuit verbinding met jezelf en jouw Reikibeoefening, vanuit verbinding met de grotere (Reiki)gemeenschap. In het laten stromen van ons potentieel in het werk dat we doen, met onze levensenergie als instrument, in ons werk voor de samenleving.

In deze workshop onderzoeken we het volgende:
> Hoe kunnen we samen meer draagvlak creëren voor het versterken van ons werk aan persoonlijke ontwikkeling en aan de plek en het vak van Reikibehandelaar?
> Hoe laten we de wil bij onszelf en anderen (verder) ontwaken om bij te dragen aan een gezondere wereld?

Welkom en achtergrond:
Dit is de vijfde workshop dag in het kader van Reiki in gezondheidszorg geïnspireerd op de vragen die voortgekomen zijn uit het seminar 'Re-thinking Healthcare'- transformative impulses in health and healthcare- van het Bert Hellinger instituut van juni 2018.
Mirjam Top-Termaat en Liesbeth van den Brink willen in deze workshop graag een vervolg geven aan dit proces.
Voel je welkom om als Reikibeoefenaar, Reikibehandelaar/Reikitherapeut of Reikimaster mee te doen met dit onderzoekende proces over de transformerende bijdrage van Reiki in systemen in de samenleving.

Werkwijze:
We werken in de Reiki-energie, vanuit principes van regeneratief denken, met verschillende werkvormen (opstellingen, ervaringsgerichte opdrachten, reflectievragen, schrijfopdrachten). We leren met en van elkaar. Onze ervaringen op en rond deze workshop zullen weer verwerkt worden in een co-creatieverslag.

Word je ook nieuwsgierig?

Wees welkom om elkaar te ontmoeten in Reikicentrum Zijn. We danken Reikicentrum Zijn en de Reikibehandelaarsgroep van Zijn voor de ondersteuning van deze dag.
Flyer

Datum: woensdag 22 september 2021
Tijd: 09.30 – 18.00 uur
Voor wie: Reikibeoefenaars van alle graden, met vragen en wens tot inzicht over Reiki in gezondheidszorg. Zowel deelnemers die in voorgaande workshops hebben meegedragen aan bewustwording als ook nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!
Locatie: Reikicentrum Zijn, Den Haag.
Investering: € 100,-- , incl. koffie, thee en soep, zelf lunch meenemen
Aanmelden: via formulier
Aanmeldtermijn: vóór 8 september a.s.
Aantal deelnemers: max. 20
Organisatie: Alexandra de Savornin Lohman, info@heliandra.nl / 06 3846 1549

Het seminarverslag en de co-creatieverslagen van de vorige workshops zijn op te vragen bij Alexandra de Savornin Lohman

Reiki Symbolen workshop

met Rebecca Bredenhof

Inleiding

Vanaf de eerste dag dat ik tijdens mijn 2de graads Reikiklas in 1993 de drie Reikisymbolen met hun heilige teksten ontving, was ik diep getroffen door hun kracht en ongelofelijk nieuwsgierig naar hun diepere betekenis. Want hoe kon het toch dat deze drie tekeningen met hun bijbehorende woorden zoveel in beweging konden zetten? Mijn nieuwsgierigheid leidde me naar de Symbolen workshops van Fokke Brink, die ik vele malen volgde, en elke volgende keer kwam ik dieper in contact met de Reikisymbolen en hun betekenis. Van Fokke leerde ik het eeuwenoude Japanse inkt slijpen in diepe meditatie, later kwam daar weer verdieping in door een workshop met Collene Delaney. Al jarenlang heb ik diepe ervaringen met de Reikisymbolen in mijn werk met Healing your Family Tree with Reiki; een workshop die voortgekomen is uit een ontwikkelingsproces met afstandsbehandelingen door Marta Getty. Met 2e graads Reikistudenten heb ik regelmatig 'geëxperimenteerd' met wat wel of niet werkt. Daar is onder andere de Mysterieschool van Zijn uit voortgekomen. Daar trachten we het mysterie van de overdracht van informatie bij Reiki afstandsbehandelingen, te doorgronden. Het jarenlang werken met de Reiki symbolen leert me meer en meer te leven vanuit mijn eigen ethische overtuigingen en mijn eigen keuzes te maken.

Reiki Symbolen workshop

Tijdens een 'Ink grinding meditation' met Collene Delaney eind vorig jaar, voelde ik een diep verlangen om zelf een Reiki Symbolen workshop te gaan geven. Op mijn eigen manier, vanuit mijn eigen ervaring en meenemend wat ik geleerd heb van al mijn leraren. Ik voel dat ik daarvoor geen 'expert' hoef te zijn in het kalligraferen, want dat ben ik zeker niet. Wel kan ik je in diepe meditatie leiden tijdens het inkt slijpen, je uitleggen hoe je het beste de penseel hanteert, en je in contact brengen met de essentie van rijstpapier Deze diepgaande voorbereiding zal je op een nieuwe manier in contact brengen met jouw verbinding met de Reiki symbolen, wanneer je een symbool op papier zet.

Als je daarna vanuit diepe stilte het symbool tot je laat spreken, ontstaan nieuwe inzichten. Over het symbool, over Reiki, over jezelf. Er mag gedeeld worden, wat gedeeld wil worden. We nemen ruim de tijd voor deze verdieping; drie dagdelen voor de drie 2e graads symbolen, plus een dagdeel voor het master symbool. Je zal ervaren dat deze workshop is een prachtige oefening is voor zelfreflectie en een ontdekkingsreis in waar je op dat moment staat in je leven en in je Reikibeoefening.

Voor wie?

Deze eerste door mij gegeven Reiki Symbolen workshop is voor 2e graads studenten en masters die door mij zijn ingewijd of 'geadopteerd'. Ook 2e graads studenten van door mij ingewijde masters zijn van harte welkom. De ervaring zal leren of ik de workshop later openstel voor andere belangstellenden.

Overige informatie

Data 2e graad: zaterdag 14 november 2020 van 9.30 -17.30 plus zondagochtend 15 november 2020 van 9.30 – 12.30 uur
Data masters: zaterdag 14 november en zondag 15 november 2020, beide dagen van 9.30 – 17.30 uur
Investering: 2e graad € 180, - / master € 250,- incl. koffie, thee en al het benodigde materiaal (neem zelf je lunch mee)
Informatie: Rebecca Bredenhof, 06 1218 1950
Aanmelden: via formulier

Japanese meditation

online lecture and group practice with Justin Stein

 

When Hawayo Takata was trained in Usui Reiki Ryōhō by Chūjirō Hayashi in Japan in the 1930s, she learned a form of meditation performed with the palms of the hands pressed together in front of the chest, a position known in Japanese as gasshō. During the meditation, the practitioner turns their attention inward, particularly to the lower abdomen, called the hara or tanden in Japanese. She taught this meditation to many of her students in the 1970s, but after her death, many Reiki lineages did not receive this teaching.

In this 2-hour workshop, Dr. Justin B. Stein (PhD, University of Toronto) will give first a lecture on the form and history of this meditation practice, including some possible influences on Mikao Usui. There will be time for question and answer, then some time to practice the meditation as a group.

 Justin Stein - VanDusen Headshot

Justin B. Stein is a scholar of the spiritual and religious practices of Japan. His doctoral thesis examined the production of Reiki out of cultural exchanges in the North Pacific region (Japan, Hawaii, North America) between the 1920s and the 1970s.

 

Date: Thursday February 18th, 2021
Time: from 8pm CET – 10pm CET
Language: English
Investment: € 25,-
Organizer: Rebecca Bredenhof, +31 6 12 18 1950 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Registration: send an email to Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. and transfer the money to IBAN number NL71 INGB 0004 2610 19 (BICnr: INGBNL2A) in the name of Reikicentrum Zijn, stating 'Gassho feb2021'. Or by Paypal Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. with the same statement.

 

 

Moving Into The Fifth Reiki Precept

Living With Gratitude In Challenging Times

workshop with Rick Bockner, Reikimaster

Of all the Reiki Precepts of Mikao Usui, the fifth and last one encourages us to “show gratitude to every living thing.”   This is a call to move outside your personal awareness and appreciate life in all its many forms. It is also intended to move us into universal consciousness and to get in touch with the source and flow of Reiki all around us. This is even more important in times of chaos, war, political strife, and personal tragedy.

In this weekend workshop for Masters and Master Candidates, Rick Bockner will lead the group in exploring what it means to live in gratitude, and how we can get there in our practice of Reiki. So much more is going on around us than we are aware of, and gratitude is a doorway to a deeper perception of what it means to live well.

We will use discussion, treatments, stories, and small groups to see how our awareness changes when we move beyond self-preservation and into service.

This group is limited to 20 people.

Date: Saturday 20th and Sunday 21th May 2017registrationform
Times: 9.30 – 17.30
Investment: 280 euro
Location: Reikicentrum Zijn, The Hague, The Netherlands
Translation English-Dutch: Anne Boerrigter
Information and registration: Rebecca Bredenhof,   +31 6 70 3677964 / + 31 6 12181950 or Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Reiki als Volkskunst

* NIEUW! zaterdag 25 maart 2017
Reiki als volkskunst, thema Mondelinge Traditie
van 9.30 – 15.00 uur.

De laatste tijd krijg ik weer regelmatig vragen van studenten over het geven van Reikibehandelingen aan familie en vrienden; iets wat in het Japan van Mikao Usui heel normaal was. Reiki was in die tijd een volkskunst en door het geven van Reiki aan familie en vrienden ontdekte men dat Reiki bijdroeg aan het uitbreiden en verdiepen van ieders levenskracht. Ook die van de behandelaar. In het westen zien we deze organische ontwikkeling van zelfbehandeling naar het geven van Reiki aan familie en vrienden ook. Bij de ene student al direct, bij de andere na jaren. In de vrij ongedwongen sfeer van deze workshop delen we Reiki en ervaringen, laat ik zien wat een comfortabele behandeling is voor gever en ontvanger, beantwoord ik vragen en zal ik vragen stellen, en wil ik dieper ingaan op de ’gewone’ studentenbeoefening.

Deze workshop is speciaal voor de Reikistudent die geen Reikipraktijk heeft, maar wel met regelmaat zijn of haar naasten Reiki geeft of dit juist wil gaan doen. Deelnemers kunnen dus 1e of 2e graads Reikistudent zijn en al langer of juist kort geleden zijn ingewijd.

Investering: € 40,- (ik zorg voor koffie/thee en een soepje, neem zelf je lunch mee).

Aanmelden: meld je per email aan en maak het bedrag over naar NL62 ABNA 0885 3321 21, tnv H.R. Bredenhof, ovv ‘Volkskunst mrt17’.

Mail me bij je aanmelding ook de vragen die je misschien al hebt.

Resource Development for the Reiki Community

’You cannot restore ecology without restoring human beings’

haggart

What is the Offer to the members of our Reiki community?
In less than two generations, Reiki has grown into a global spiritual movement. As a practice, Reiki helps bring alignment with the natural order for those practicing. More and more Reiki students are realizing that this alignment also has larger significance. It is what our communities need to nurture harmony among people. It is what our nations need to promote peace and justice in the world. And it is what humanity needs to create a healthy relationship with our planet. The Reiki movement is in a very good position to help with all of these needs if it can find an effective way to think and work together on them.

Resource Development for the Reiki Community is an ongoing series of workshops for Reiki students who wish to deepen their ability to serve their communities. In Resource Development participants work on growing themselves so that they can help others realize more of their potential. This Resource Development is a discipline designed to bring greater alignment between the wisdom of the body and caring of the heart and the power of the human mind. Using frameworks that are drawn from living systems, each person can better understand how nature works. This work is for people who are committed to serving the evolution of the Reiki community and the transformational contribution it can make in the world.

Facilitator:
Ben Haggard is a consultant, artist, teacher, and author living in Santa Fe, New Mexico. For 35 years he has dedicated himself to helping people use land and community design to create more harmonious relationships among humans and ecosystems

Read more about the workshop

Dates of the workshops:
27 and 28 January 2024
8 and 9 June 2024
12 and 13 October 2024

Times of the workshop:
Saturday and Sunday: 9am till 18pm

Organizer:
Rebecca Bredenhof, 0612181950 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Cost:
1800 euro for 4 weekends during the year 2024-2025 and in between monthly virtual meetings. Payment can be made in 4 payments at 450 euro, each time before the start of a weekend. Important to know that participants are committing to the entire program of 4 weekends and responsible for the total amount of payment regardless of attendance.

No interpretation is included. English language only.

 

DSCN2014.JPG