logo

Inhoud workshop

Inhoud workshop

In deze workshop zal Ingrid Dykstra twee dagen lang systemisch gaan werken met het gezin, waar een kind met een zorgvraag is. Deelnemers aan de workshop kunnen hun eigen gezin met kind(eren) laten opstellen. Of van hun eigen cliënten het gezin en kind(eren) inbrengen, indien men als professional met deze doelgroep werkt. Ingrid gaat vervolgens met deze cliënten werken en opstellen en vertelt tussendoor veel over de processen die plaatsvinden zodat het voor iedereen een boeiende en leerzame ervaring zal zijn.

Aanmelden cliënten

In deze workshop is plaats voor 2 (gast)cliënten per dag, totaal dus 4 (gast)cliënten. Dit kan een gezin met kind(eren) zijn uit je eigen praktijk of je eigen gezin met je kind(eren). Het kind waarover de zorgvraag wordt ingebracht is in ieder geval aanwezig.

• Deelname als client zijn ouders met kinderen tot 18 jaar en ook een gezin met volwassen kinderen kan zich als cliënt aanmelden.
• Om een cliënt / casus te kunnen inbrengen, is het nodig dat er een duidelijk thema of probleem speelt: de zorgvraag van

  het kind/de kinderen.
• Cliënten of eigen kinderen moeten vooraf door de deelnemer aangemeld worden. Toekenning van deelname gaat in volgorde van

  aanmelding.
• Gastcliënten met kind(eren) en eigen kinderen zijn alléén aanwezig tijdens hun eigen opstelling, niet gedurende de rest van de dag

  of workshop.
• De kosten voor een opstelling van de zorgvraag van een kind uit je eigen gezin of van de zorgvraag van een kind uit het gezin van

  je client bedragen € 55,--.

Voor een opstelling wordt 2 uur uitgetrokken.

Voor jonge kinderen is er een eigen plek waar ook speelgoed aanwezig is.

Innerlijk Kind opstellingen

Mocht er tijdens de dagen nog tijd en ruimte over zijn, dan gaat Ingrid Dykstra deze tijd benutten om te werken met ‘innerlijk kind’ en ‘kindertrauma’ opstellingen. De deelnemers kunnen dan ter plekke hun eigen innerlijke thema’s inbrengen.

 

DSCN2208.JPG